Et anleggsmaskin som arbeider i havkanten.
Bruksområde

Vi overvåker vannet rundt anleggsarbeid

Kontakt oss

Mudring, Dumping eller Utfylling?

Alle tre aktivitetene kan ha betydelige miljøeffekter og krever derfor nøye planlegging og ofte godkjenning fra relevante myndigheter. Våre USVer kan enkelt overvåke påvirkningen av arbeidet, og dokumentere at arbeidet er forsvarlig.

Et anleggsmaskin som arbeider i havkanten.
Hvorfor Nordic USV

Dette er data-as-a-service med oss.

 • Miljøvennlig
 • Kostnadseffektiv
 • Enkelt og fleksibelt

Dette måler vi

Ombord er det en SAIV CTD-204 sonde som måler ulike parametere med sensorer i vannet der og da. Vi tar også vannprøver for analyse på lab. Vi har integrert løsningen vår med vår lab partner, slik at du får ferdig analyserte prøver levert i kystdata.io.

 • CTD-profil 0-500 meter

 • Vannprøver 0-30 meter

 • Vannprøver tas i henhold til NS-EN ISO 5667-14:2016

Vannprøver og CTD

Overvåkning i henhold til utslipps løyve

Vi gjennomfører datainnsamling utover det andre metoder dekker som for eksempel målebøyer. Vi skal være en enkel tjeneste å bruke og målinger kan bestilles på faste intervaller, eller på kort varsel.

 • Kostnadsbesparende

 • Brukervennlig

 • Miljøvennlig

Ubemannet, elektrisk båt foran et stort lasteskip.

Enkelt å bruke med Kystdata.io

Kystdata.io er vår løsning for enkel bestilling og mottak av dataen vi samler inn. Vi har gjort planleggingen intuitiv for alle å bruke. Du har full kontroll på dataen som blir levert.

 • Nettbasert - ingen nedlastning

 • Kunde i kontroll

 • Alt på ett sted

Person som sitter foran en pc og planlegger et oppdrag i Nordic USV sin nettløsning, kystdata.io.

Rapportering til Vann-Nett for deg

Ved flere anledninger skal dataen som samles inn rapporteres inn til Vann-Nett (Miljødirektoratet). Å omformatere data til riktig format for Vann-Nett kan være tungvint og tidskrevende. Kystdata.io gjør denne jobben for deg.

 • Automatisering

 • Lavere kostnader

 • Brukervennlig

Lyst til å vite mer?

Kontakt oss