Båt som kjører i en skjærgård.
Bruksområde

Vi gjennomfører miljøovervåking

Kontakt oss

Miljøovervåkning

Overvåkning av vann i fjorder og langs kysten er spennende for å kunne se endringer og forstå langsiktige trender. Miljøovervåkninger er avgjørende for å sikre godt beslutningsgrunnlag og en bærekraftig fremtid for våre marine økosystemer.

 • Overvåkning i henhold Vannforskriften

Båt som kjører i en skjærgård.
Hvorfor Nordic USV

Dette er data-as-a-service med oss.

 • Miljøvennlig
 • Kostnadseffektiv
 • Enkelt og fleksibelt

Dette måler vi

Ombord er det en SAIV CTD-204 sonde som måler ulike parametere med sensorer i vannet der og da. Vi tar også vannprøver for analyse på lab. Vi har integrert løsningen vår med vår lab partner, slik at du får ferdig analyserte prøver levert i kystdata.io.

 • CTD-profil 0-500 meter

 • Vannprøver 0-30 meter

 • Vannprøver tas i henhold til NS-EN ISO 5667-14:2016

Vannprøver og CTD

Enkelt å bruke med Kystdata.io

Kystdata.io er vår løsning for enkel bestilling og mottak av dataen vi samler inn. Vi har gjort planleggingen intuitiv for alle å bruke. Du har full kontroll på dataen som blir levert.

 • Nettbasert - ingen nedlastning

 • Kunde i kontroll

 • Alt på ett sted

Person som sitter foran en pc og planlegger et oppdrag i Nordic USV sin nettløsning, kystdata.io.

Ubemannet og elektrisk

USVen går ut av dokkingstasjonen sin og gjennomfører oppdraget mottatt fra Kystdata.io. Slik sikrer vi effektiv og nøyaktig gjennomføring av oppdraget. Oppdraget blir deretter levert i Kystdata.io.

 • Dokkingstasjon muliggjør fjernstyrt start

En ubemmanet, elektrisk båt (USV) som beveger seg i høy fart.

Hvorfor ubemannet?

Ved bruk av elektriske USVer kan vi gjennomføre alle våre oppdrag utslippsfritt og mer effektivt. Det er mer effektivt fordi vi eliminerer behov for at personell må reise med utstyr for hvert oppdrag. Vi gjør dette helt fjernstyrt fra vårt operasjonsrom.

Ubemannet, elektrisk båt som senker en CTD sensor ned i sjøen.

Rapportering til Vann-Nett for deg

Ved flere anledninger skal dataen som samles inn rapporteres inn til Vann-Nett (Miljødirektoratet). Å omformatere data til riktig format for Vann-Nett kan være tungvint og tidskrevende. Kystdata.io gjør denne jobben for deg.

 • Automatisering

 • Lavere kostnader

 • Brukervennlig

Datainnsamling hele året

USVene tåler både vind, nedbør og lave temperaturer. Rekkevidden blir ikke påvirket av kulde på lik linje som el-biler, fordi batteriene ligger dypt nede i skroget, og blir varmet opp av sjøvannet.

 • Vinter

 • Vår

 • Sommer

 • Høst

En ubemmanet båt (USV) som ligger i sjøen omringet av isflak.

Lyst til å vite mer?

Kontakt oss