Kart over norsk fjord i nyanser av blå.
Teknologi

Framtidens miljøovervåkning

Kystdata.io

Vi har digitalisert planlegging og bestilling.

Planlegg oppdrag i detalj, se tilbud umiddelbart, og motta forespurt data i nettleseren din.

Bilde av nettløsning der man velger målepunkt på et kart.
  • Planlegg direkte i sjøkart

    Plasser og konfigurer målepunkter direkte i kartet, skriv inn kordinater manuelt, eller importer fra fil (csv, xls..)

  • Del data med de du vil

    Oppdragsinformasjon og data kan enkelt deles med både kollegaer og kunder.

  • Få dataene visualisert

    Velg om du vil bruke de innebygde grafene, eller eksporter og bruk dataene som du selv ønsker.

Automatisk dataoverføring

Spar både tid og ressurser med vår Vann-Nett integrasjon

Ubemannet Nettverk

Et nettverk av ubemannede båter og dokkingstasjoner muliggjør kostnadseffektiv og miljøvennlig fjernstyrt datainnsamling, med redusert driftskostnad og lavere utslipp. Vi jobber med å stasjonere ut flere båter og dokkingstasjoner langs hele kysten.

USV

Ubemannet, effektivt og miljøvennlig.

Ubemannede fartøy (USV) gjør at vi kan operere fjernstyrte fartøy uten mannskap om bord. Fartøyene styres fra land via 4G eller Starlink. Sammen med CTD-sensor og vannprøver gjennomfører fartøyet flere typer oppdrag.

En ubemmanet, elektrisk båt (USV) som beveger seg i høy fart.

Revolusjoner datainsammling ved hjelp av ubemannede båter.

100% Elektrisk

Båten er drevet 100% elektrisk.

CTD-sensor

Båten samler data med sensorer og vannprøver for detaljerte miljøanalyser.

4G og Starlink

Båten er 100% fjernstyrt over 4G og Starlink.

Data

Vi dekker dine behov for datainnsamling

CTD-sensor

Utstyrt med SAIV CTD SD204, leverer våre sensorer flere typer målinger inkludert, salinitet, temperatur, turbiditet, konduktivitet, oksygenmetning og fluorescense. Vi har mulighet for å måle ned til 500 meter.

Vannprøver

Vannprøver blir sendt til vår labpartner for videre analyse. I tilfeller hvor kunden ønsker en annen løsning for levering av vannprøver, vil vi alltid tilpasse oss kundens behov.

Ubemannet, elektrisk båt som senker en CTD sensor ned i sjøen.
Dokkingstasjon

Fjernstyrt lading og dokking

Nordic USV har utviklet dokkingstasjoner, for å fjernstyre lading, start og avslutning av oppdrag. Slik kan vi plassere dokkingstasjoner langs norskekysten og gjennomføre oppdrag helt fjernstyrt.

En ubemannet båt som ligger til lading inne i en dockingstasjon.

Lyst til å vite mer?

Kontakt oss