Nærbilde av plankton i havet
Bruksområde

Forskning

Kontakt oss

Vi tilrettelegger for god forskning

Forskning trenger data fra kysten for å overvåke og forstå økosystemene. Inkludert effekter av menneskelig aktivitet og naturlige endringer. Vi tilrettelegger for effektiv og kostnadsbesparende datainnsamling.

 • Data-as-a-service

 • Enkelt og effektivt å bruk

 • API for enkel deling av data

Nærbilde av plankton i havet
Hvorfor Nordic USV

Dette er data-as-a-service med oss.

 • Miljøvennlig
 • Kostnadseffektiv
 • Enkelt og fleksibelt

Dette måler vi

Ombord er det en SAIV CTD-204 sonde som måler ulike parametere med sensorer i vannet der og da. Vi tar også vannprøver for analyse på lab. Vi har integrert løsningen vår med vår lab partner, slik at du får ferdig analyserte prøver levert i kystdata.io.

 • CTD-profil 0-500 meter

 • Vannprøver 0-30 meter

 • Vannprøver tas i henhold til NS-EN ISO 5667-14:2016

Vannprøver og CTD

Kostnadsbesparende overvåkning

Våre ubemannede elektriske båter (USV) tilbyr pålitelig datainnsamling til en lavere og mer forutsigbar kostnad enn tradisjonelle arbeidsbåter.

 • Elektrisk

 • Ubemannet

Nordic Usv, Usv Nordy, miljøovervåkning

Kystdata.io

Planlegg overvåkningsprogrammer enkelt med bruk av kystdata.io. Legg inn målepunkter og tidspunkter, motta tilbud og ha full oversikt over eget oppdrag.

Screenshot av kystdata.io

Ubemannet og elektrisk

USVen går ut av dokkingstasjonen sin og gjennomfører oppdraget mottatt fra Kystdata.io. Slik sikrer vi effektiv og nøyaktig gjennomføring av oppdraget. Oppdraget blir deretter levert i Kystdata.io.

 • Dokkingstasjon muliggjør fjernstyrt start

En ubemmanet, elektrisk båt (USV) som beveger seg i høy fart.

Datainnsamling hele året

USVene tåler både vind, nedbør og lave temperaturer. Rekkevidden blir ikke påvirket av kulde på lik linje som el-biler, fordi batteriene ligger dypt nede i skroget, og blir varmet opp av sjøvannet.

 • Vinter

 • Vår

 • Sommer

 • Høst

En ubemmanet båt (USV) som ligger i sjøen omringet av isflak.

Rapportering til Vann-Nett for deg

Ved flere anledninger skal dataen som samles inn rapporteres inn til Vann-Nett (Miljødirektoratet). Å omformatere data til riktig format for Vann-Nett kan være tungvint og tidskrevende. Kystdata.io gjør denne jobben for deg.

 • Automatisering

 • Lavere kostnader

 • Brukervennlig

Lyst til å vite mer?

Kontakt oss